Z drzewa do fabryki – zbiór migdałów

Po zbiorze migdałów i nadejściu chłodu rozpoczyna się etap, podczas którego migdałowce powinny rozpocząć fazę odpoczynku lub przestoju zimowego, który trwa od opadnięcia liści i jesiennego wstrzymania wegetacji do rozpoczęcia kwitnięcia, kiedy to wraz ze wzrostem temperatury wznawiana jest aktywność wegetacyjna.