POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.itac-professional.com

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH?

 • Nazwa firmy: IMPORTACO, S.A.
 • Siedziba: Carretera Real de Madrid Norte, 81; 46469 Beniparrell (Walencja)
 • Telefon: +34 96 122 30 00
 • Adres e-mail IOD: [email protected] 

Informacje te obejmują i regulują warunki korzystania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązki, które użytkownicy strony internetowej www.itac-professional.com (zwanej dalej „Stroną”) przyjmują i których zobowiązują się przestrzegać.

Uzupełnienie niniejszej Polityki prywatności stanowią (i) nasza Informacja prawna oraz (ii) nasza Polityka Plików cookie.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Dane, które podają nam Państwo za pośrednictwem Strony, www.itac-professional.com mogą zostać wykorzystane do następujących celów:

 • aby się z Państwem skontaktować;
 • aby obsługiwać, przetwarzać i właściwie zarządzać otrzymywanymi przez nas zapytaniami, komentarzami, zgłoszeniami incydentów lub sugestiami;
 • aby informować Państwa, za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych, o wszelkich informacjach, które mogą Państwa zainteresować;
 • aby przeprowadzić analizę statystyczną dotyczącą korzystania ze Strony i zachowania użytkowników na Stronie;
 • aby prawidłowo zarządzać przeglądaniem Strony;
 • aby dochodzić lub bronić roszczeń wszelkiego rodzaju.

Podane informacje mogą być przetwarzane w celu utworzenia profilu, który umożliwiłby nam dostarczenie Państwu najbardziej interesujących Państwa informacji. Ponadto informujemy, że na podstawie tego potencjalnego profilu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Główną podstawę prawną przetwarzania danych objętych niniejszą Polityką prywatności jest wyraźna zgoda zainteresowanej osoby w odniesieniu do następujących operacji przetwarzania danych:

 • przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym Strony w celu zarządzania zapytaniami lub komentarzami przekazywanymi przez użytkowników Strony;
 • przetwarzanie danych zawartych w subskrypcjach Klubu i Newslettera w celu przesyłania naszego Newslettera oraz odpowiednich informacji handlowych.

Ponadto podstawą przetwarzania danych zainteresowanej osoby będzie uzasadniony interes IMPORTACO, S.A. jeśli chodzi o utrzymywanie linii komunikacji z użytkownikami Strony w zakresie następujących operacji przetwarzania danych:

 • wewnętrzna administracja Strony;
 • analiza statystyczna wizyt na Stronie i zachowań użytkowników.

 

KOMU ZOSTANĄ UJAWNIONE PAŃSTWA DANE?

IMPORTACO, S.A. nie ujawni danych, które nam Państwo podają, z wyjątkiem tych, które są absolutnie niezbędne w przypadku obowiązku prawnego lub nakazu sądowego albo administracyjnego wydanego przez władze publiczne.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane będą przechowywane przez czas uznany za niezbędny w zależności od celu, w jakim zostały podane lub zgromadzone, bez uszczerbku, w stosownych przypadkach, dla wykonywania prawa do ich usunięcia. W związku z przetwarzaniem niezbędnym do przesyłania informacji handlowych, Państwa dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Klubu i/lub Newslettera.

 

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Będą Państwo mieć prawo do uzyskania potwierdzenia, czy mamy do czynienia z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi. W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • uzyskania do nich dostępu;
 • żądania ich sprostowania lub usunięcia;
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • wnioskowania o ich przenoszenie w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie.

Ponadto przypominamy, że użytkownicy mogą wycofać udzieloną zgodę w dowolnym celu i w dowolnym momencie.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw przed IMPORTACO, S.A. W tym celu mogą Państwo napisać do IMPORTACO, S.A. na adres wskazany w niniejszej Polityce prywatności, dołączając do wniosku kserokopię dowodu tożsamości i/lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], wskazując prawo, z którego chcesz skorzystać.

Na koniec informujemy, że użytkownicy mają prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, którym w przypadku Hiszpanii jest hiszpańska Agencja Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos).

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

IMPORTACO, S.A. podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Polityka przetwarzania danych i środki bezpieczeństwa wprowadzone przez IMPORTACO, S.A. zapobiegają nieuprawnionej zmianie, utracie, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Państwa danych osobowych.

IMPORTACO, S.A. informuje, że nie weryfikuje prawdziwości danych i w związku z tym to użytkownicy mają obowiązek podania prawidłowych informacji.

 

LINKI DO INNYCH STRON

Strona może zawierać linki do innych stron lub forów społecznościowych, które mogą być interesujące dla użytkowników. IMPORTACO nie przyjmuje odpowiedzialności za te linki i nie można zagwarantować zgodności z odpowiednimi politykami prywatności, a użytkownicy uzyskują dostęp do treści wyżej wymienionych stron na własne ryzyko, zgodnie z określonymi w nich warunkami użytkowania.

Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki zapewniane przez strony trzecie, w tym wszelkie strony trzecie, które mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania i na stronach dostępnych z tej strony. Zamieszczenie linku na Stronie nie oznacza poparcia dla powiązanej strony przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone.

 

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

IMPORTACO wykorzystuje linki do następujących sieci społecznościowych (zwanych dalej „sieciami społecznościowymi”), aby umożliwić Państwu udostępnianie treści na Stronie:

Youtube: Użytkownik może skontaktować się z Google Ireland Limited i/lub Google LLC w związku z SCC Administratora danych pod adresem https://support.google.com/policies/troubleshooter/9009584 lub za pomocą innych środków udostępnianych każdorazowo przez Google.

LinkedIn: Użytkownik może skontaktować się z LinkedIn pod następującym adresem:

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement)
Wilton Place
Wilton Place, Dublin 2
Irlandia

lub za pośrednictwem formularza warunków online https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ

Połączenia te nie nawiązują kontaktu z serwerami operatorów sieci społecznościowych bez odpowiedniej aktywacji przez użytkownika. Jeśli klikną Państwo przycisk lub symbol sieci społecznościowej, aby udostępnić treści z naszej strony, zostanie nawiązane połączenie z daną siecią społecznościową pod warunkiem, że podczas wizyty na naszych stronach są Państwo zalogowani w sieci społecznościowej. Jeśli nie są Państwo zalogowani, przed udostępnieniem treści może zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.

Nie mamy wpływu na zakres danych, które dana sieć społecznościowa gromadzi za pomocą wtyczki społecznościowej. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, sieci społecznościowe otrzymują informacje o tym, do których z naszych stron internetowych uzyskali Państwo dostęp, zarówno obecnie jak i przedtem. Za każdym razem, gdy aktywowane jest połączenie z siecią społecznościową, wygenerowany zostaje plik cookie z unikalnym identyfikatorem, który może umożliwić sieci społecznościowej utworzenie Państwa profilu zachowania w zakresie korzystania. Podobnie, nie mamy również wpływu na wykorzystanie tego profilu przez daną sieć społecznościową.

Jeśli są Państwo członkiem sieci społecznościowej i chcą ograniczyć gromadzenie danych za pośrednictwem naszych stron oraz łączenie Państwa danych użytkownika z danymi na Państwa temat przechowywanymi w sieci społecznościowej, muszą Państwo wylogować się z sieci społecznościowej przed odwiedzeniem naszych stron. 

 

MODYFIKACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

IMPORTACO zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie w celu dostosowania jej do nowych zmian legislacyjnych, dlatego zalecamy zapoznanie się z nią przed uzyskaniem dostępu do i przeglądaniem Strony. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub zalecenia dotyczące naszej Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą e-mailową pod następującym adresem [email protected]

SUBSKRYBUJ

NASZ BLOG

SUBSKRYBUJ
Go to Top