Polityka Prywatności

www.itac-professional.com/pl

Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych?

Nazwa podmiotu: IMPORTACO, S.A.
Adres: Carretera Real de Madrid Norte, 81; 46469 Beniparrell (Walencja)
Telefon kontaktowy: +34 96 122 30 00
E-mail: info@itac-professional.com

For what purposes do we process your data?

Dane przekazywana nam za pośrednictwem strony internetowej www.itac-professional.com mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Kontakt z Państwem.
 • Przyjmowanie, zarządzanie i odpowiednia obsługa przesyłanych zapytań, uwag, zgłoszeń lub sugestii.
 • Przekazywanie Państwu informacji, środkami elektronicznymi lub mobilnymi, na interesujące Państwa tematy.
 • Analiza statystyczna wizyt na stronie internetowej oraz zwyczajów jej użytkowników.
 • Odpowiednie zarządzanie przeglądaniem za pośrednictwem niniejszego portalu internetowego.
 • Korzystanie z prawa lub odpowiedź na wszelkiego rodzaju roszczenia.

Przekazane informacje będą mogły zostać poddane przetwarzaniu celem tworzenia profili, które pozwalają nam zaoferować Państwu interesujące informacje. Jednocześnie informujemy Państwa, że na podstawie ewentualnych profili nie będą podejmowane automatyczne decyzje.

Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych

Upoważnienie do przetwarzania danych, których dotyczy niniejsza polityka prywatności, opiera się na dobrowolnie wyrażonej zgodzie zainteresowanego w następującym zakresie:

 • Przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym na niniejszej stronie internetowej, celem przyjmowania zapytań lub uwag przekazywanych przez użytkowników.
 • Przetwarzanie danych przekazanych podczas zapisu do Klubu lub na Newsletter, celem przesyłania naszego biuletynu informacyjnego i interesujących informacji handlowych.

Ponadto, upoważnienie do przetwarzania danych zainteresowanego uzasadnione jest prawnym interesem firmy IMPORTACO, S.A. do komunikacji z użytkownikami strony internetowej w następujących celach:

 • Administracja wewnętrzna strony internetowej.
 • Analiza statystyczna wizyt na stronie internetowej oraz zwyczajów jej użytkowników.

Komu przekazywane będą Państwa dane?

Firma IMPORTACO, S.A. nie będzie przekazywała Państwa danych, za wyjątkiem koniecznych sytuacji, przewidzianych prawem oraz w razie wezwania sądowego lub ze strony administracji państwowej występującej w ramach swoich kompetencji.

Przez jaki okres czasu zachowujemy Państwa dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez konieczny okres czasu, w zależności od celu, w jakim zostały zebrane lub przekazane, bez uszczerbku, w odpowiednim przypadku, dla prawa ich anulowania. W związku z wykorzystywaniem danych do przesyłania informacji handlowej Państwa dane będą przechowywane do momentu wypisania się z Klubu i/lub Newslettera.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Prawo do potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane. W związku z danymi osobowymi posiadają Państwo prawo:

 • Dostępu
 • Poprawy lub usunięcia
 • Ograniczenia wykorzystywania
 • Niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie
 • Wniesienia o ich udostępnienie w usystematyzowanej formie i ogólnie przyjętym formacie, umożliwiającym mechaniczny odczyt

Ponadto przypominamy Państwu, że użytkownik może wycofać zgodę wyrażoną w dowolnym celu i momencie.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skierować się do firmy IMPORTACO, S.A. W tym celu prosimy o przesłanie pisemnego komunikatu firmie IMPORTACO, S.A. na adres pocztowy wskazany w nagłówku niniejszej Polityki Prywatności, dołączając kserokopię dowodu osobistego i/lub na następujący adres skrzynki pocztowej: info@itac-professional.com. W komunikacie należy wskazać prawo, z którego chcą Państwo skorzystać.

Na zakończenie informujemy, ze użytkownik posiada prawo złożenia reklamacji przed właściwym organem ochrony danych, który w przypadku Hiszpanii stanowi Hiszpańską Agencję Ochrony Danych.

Środki techniczne i organizacyjne

Firma IMPORTACO, S.A. podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne, konieczne do zachowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Polityka w zakresie przetwarzania danych oraz wdrożone przez firmę IMPORTACO, S.A. środki bezpieczeństwa mają na celu uniknięcie ingerencji, utraty lub nieupoważnionego użycia Państwa danych osobowych.

Firma IMPORTACO, S.A. informuje, iż nie przeprowadza weryfikacji prawdziwości danych, dlatego też to użytkownicy są odpowiedzialni za przekazanie poprawnych informacji.

Udostępnij