Identyfikowalność żywności jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o jej bezpieczeństwo i pozwala przetwórcom i producentom na łatwe śledzenie poszczególnych produktów i składników od miejsca pochodzenia do użytkownika końcowego. Kontrolowanie identyfikowalności łańcucha dostaw jest bardzo ważne zarówno podczas codziennych operacji, jak i zarządzania sytuacjami kryzysowymi lub wycofywania produktów. Jakie są zagrożenia wynikające z braku kontroli nad identyfikowalnością procesów przetwarzania? Dlaczego powinniśmy współpracować z dostawcami, którzy zapewniają pełną identyfikowalność? Jak można osiągnąć ten cel? W tym artykule dowiesz się więcej.

Firmy wdrażają identyfikowalność procesów przetwarzania na następujące cele:

  • Usuwanie produktów z rynku.
  • Monitorowanie zdrowia publicznego.
  • Zgodność z przepisami.
  • Bezpieczeństwo żywności i zapewnianie jakości.
  • Zarządzanie procesami i zleceniami.

W przypadku wszystkich producentów przemysłowych bardzo ważne jest, aby dostawcy mogli zapewnić pełną identyfikowalność procesów przetwarzania od miejsca pochodzenia, poprzez przetwarzanie i pakowanie aż do ostatecznej sprzedaży produktów. Gwarantuje to, że produkt będzie spełniać najwyższe standardy jakości na wszystkich etapach oraz pozwala uzyskać informacje o wszelkich nieprawidłowościach.

 

 

Dlaczego identyfikowalność procesów przetwarzania żywności przez dostawcę jest taka ważna?

    

Identyfikowalność procesów przetwarzania żywności jest podstawowym aspektem przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności. W celu spełniania wymogów prawnych i programów certyfikacji osób trzecich (jak np. IFS) producenci żywności muszą być w stanie wykazać, że wykorzystuję odpowiednie systemy identyfikowalności procesów przetwarzania żywności.

W tym względzie należy pamiętać, że musi być możliwe prześledzenie wszystkich produktów i surowców wykorzystanych w procesach przetwarzania żywności „jeden krok do tyłu, jeden krok do przodu”. Te przepisy wymagają od firm przetwarzających żywność do wdrażania systemów i metod pozwalających na śledzenie pochodzenia i przeznaczenia wszystkich przychodzących i wychodzących produktów i surowców.

W dzisiejszych czasach poziom skomplikowania łańcuchów dostaw znacząco wzrósł. Niedostateczna identyfikowalność procesów może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywności i jej jakość. Niemniej jednak, identyfikowalność procesów odtwarzania dla każdego składnika pozwala producentom lepiej poznać skład i pochodzenie produktu oraz jego charakterystykę. Taką dogłębną wiedzę można przełożyć na bardziej rzetelną ofertę dla konsumenta i bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego produkt

Chętny wybór świeższych i prostszych produktów przez konsumentów (kwestie związane z rzetelną etykietą) sprzyja powstawaniu i wdrażaniu na rynek nowych produktów, w których wykorzystywane są orzechy i ich pochodne. Dostawcy orzechów na cele przemysłowe, tacy jak Itac Professional, oferują producentom możliwość całkowitej kontroli nad identyfikowalnością procesów przetwarzania lub pochodzeniem ich produktów i składników.

 

 

Identyfikowalność procesów przetwarzania żywności — jeden z 7 podstawowych czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności

 

Kontrola nad identyfikowalnością procesów przetwarzania jest powiązana z zarządzaniem bezpieczeństwem produktu. Oprócz identyfikowalności należy wymienić 6 innych czynników1, które zwiększają bezpieczeństwo żywności:

  1. Odpowiedzialność społeczna biznesu
  2. Oficjalne kontrole żywności i paszy 
  3. Zasada ostrożności
  4. Ocena zagrożeń przez niezależnych naukowców
  5. Rozdział oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem
  6. Rzetelne przekazywanie informacji o zagrożeniach

W tej kwestii należy podkreślić, że najważniejszym systemem zarządzania jakością w zakresie bezpieczeństwa żywności jest dla menedżerów firmy jest system HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) w pełni wdrożony przez Itac Professional.

 

 

Nastawienie działalności na potrzeby klientów — jak zapewnić możliwie jak najlepszą przejrzystość i bezpieczeństwo

 

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym niedawno przez The Center for Food Integrity 65% konsumentów pragnie uzyskać więcej informacji o pochodzeniu jedzenia, które spożywają. Z tego powodu, oraz jako że postępuje dalsza dywersyfikacja diet konsumentów, coraz bardziej ważne jest oferowanie rzetelnych i przejrzystych informacji konsumentom. Dlatego też producenci powinni nadać priorytet identyfikowalności procesów przetwarzania w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy żądaniom klienta w zakresie naturalnych i zdrowych produktów spożywczych i wydolnością sektora w celu zaspokojenia tych żądań zgodnie z najwyższym standardem bezpieczeństwa. 

 

 

Identyfikowalność u Itac Professional

 

Itac Professional, marka B2B należąca do Importaco Group, zapewnia pełną identyfikowalność naszych produktów , w tym migdałów, orzeszków ziemnych i ich przetworzonych postaci. Jest to możliwe dzięki pełnej specjalizacji w zakresie tych produktów od uprawy i zbioru aż po przetwarzanie i sprzedać. 

 

Kolejne identyfikowalne etapy przetwarzania:

 

 1. Na polu uprawnym

Itac Professional ściśle współpracuje z producentami migdałów i orzeszków ziemnych w celu uzyskania możliwie jak największej ilości surowca naturalnego. Koncentrujemy się na stosowaniu technik rolniczych mających na celu utrzymanie i optymalizację zasobów naturalnych.

 

trazabilidad

 

 1. Łuskanie, selekcja i sortowanie

Po zakończeniu zbiorów dokonujemy odbiorczej kontroli jakości. Innymi słowy pobieramy próbki w celu potwierdzenia jakości plonów i następnie przechodzimy do etapu czyszczenia wstępnego, kondycjonowania i suszenia.

Następnie orzeszki są łuskane z łupinek i selekcjonowane Usuwa się też wszelkie ciała obce przy użyciu elektronicznych maszyn w najnowocześniejszych technologii. Dodatkowo surowce poddawane są różnego rodzaju badaniom w naszych wyspecjalizowanych laboratoriach. Badania te dotyczą: wskaźników jełczenia, mikrotoksyn, metali ciężkich i pestycydów, mikrobiologiczne, przesiewowe badania ciężkich migdałów itd.

 

 1. Przetwarzanie lub obróbka końcowa

W celu przetwarzania naszych produktów wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, aby spełniać wymagania techniczne zgodnie z żądaniem naszych klientów dotyczące wymiarów, klasy jakościowej i koloru oraz lepkości i dodatków w przypadku past orzechowych.

 

Dowiedz się więcej: Rodzaje orzeszków ziemnych — podstawowy przewodnik dla kupujących z branży przemysłowej i parametry jakościowe

 

W tym względzie przed etapem pakowania produkt poddawany jest dodatkowym procesom selekcji elektronicznej i manualnej w celu wykrycia ciał obcych, metali ciężkich i poddawany innym badaniom z zakresu kontroli jakości.

 

itac professional

Fabryka Importaco Group specjalizująca się w orzeszkach ziemnych

 

 1. Opakowanie

Po zakończeniu obróbki końcowej pakujemy produkt zgodnie z potrzebami naszych klientów. Dzięki wykorzystywanej przez nas technologii pakowania gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo oraz wydajność logistyczną i operacyjną w dystrybucji migdałów i orzeszków ziemnych w branży przemysłowej.

 

 1. Bezpieczeństwo żywności

Nasz dział ds. zakupów oraz dział ds. sprzedaży dokonują drobiazgowych kontroli przed zakupem surowca. Dotyczą one również samego miejsca uprawy w celu zapewnienia, że stosowane są tam najlepsze praktyki rolnicze oraz stosowany jest system pełnej kontroli nad zebranymi plonami na różnych etapach przetwarzania i przed dostawą produktu do klienta. 

Naszym priorytetem jako dostawca orzeszków ziemnych i migdałów dla branży przemysłu spożywczego jest jakość żywności i jakość technologiczna oraz higiena i bezpieczeństwo. Dlatego też zostaliśmy wyróżnieni najbardziej wymagającymi certyfikatami bezpieczeństwa żywności.

 

 

Jakie są krytyczne wyznaczniki jakości stosowane przez Itac Professional?

 

Specjalizacja w wytwarzaniu danego typu produktu przez Itac Professional sprzyja wdrożeniu systemu pełnej kontroli nad identyfikowalnością procesów przetwarzania produktów. Jest to krytyczny wyznacznik w celu zapewnienia jakości. Poniżej znajduje się lista wyznaczników w zakresie jakości stosowanych przez firmę:

 

1. Fizyczne kryteria oceny jakości

  • Wygląd.
  • Obecność ciał obcych, zarówno niebezpiecznych, jak np. szkło czy kamienie lub bezpiecznych, jak np. resztki warzyw, nici, plastik id.

Łupinki:

  • Uszkodzone łupinki.
  • Nadmiernie przetworzone łupinki.
  • Zaplamione łupinki.
  • Nierozwinięte ziarna.
  • Inwazja.

W związku z łupinkami/skórkami:

  • Obecność odłamanych połówek lub kawałków ziaren.
  • Uszkodzone ziarno: zapleśnione, zepsute, zamrożone, brudne.

 

2. Kryteria oceny jakości oparte na parametrach mikrobiologicznych

  • Pleśń i drożdżaki.
  • E. coli.
  • Salmonella.
  • Enterobakterie.
  • Bakterie mezofile tlenowe.
  • Listeria.

 

3. Kryteria oceny jakości oparte na parametrach chemicznych

  • Wilgotność: zawartość wody w ziarnie lub ziarnie + łupince.
  • Sól: zawartość soli w produkcie końcowym.
  • Aflatoksyny: toksyny powstałe w wyniku obecności pleśni.
  • Oksymetria: resztkowa zawartość tlenu w opakowaniu.
  • Heksanal: związek chemiczny powstały w wyniku procesów jełczenia. Jest wskaźnikiem jełczenia.

 

 

Specjalizacja w wytwarzaniu określonego typu produktu — klucz do osiągnięcia całkowitej kontroli nad identyfikowalnością procesów przetwarzania migdałów i orzeszków ziemnych

 

Nasza polityka w zakresie specjalizacji rozpoczyna się już u źródła, tj. w miejscu uprawy surowców dzięki zastosowaniu przez dostawcę systemu umowy społecznej i systemu umowy w zakresie jakości, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i jakość żywności oraz standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kluczowe aspekty specjalizacji u źródła obejmują: 

  • Audyty dostawcy.
  • Raportowanie w sprawie uprawy.
  • Specyfikacja i metody analizy.
  • Specjalne zespoły ds. zakupów i jakości.
  • Biura w miejscu uprawy.
  • Weryfikacja działań naprawczych.
  • Plan działania i weryfikacja braku zgodności.

Ponadto liczne certyfikaty, którymi odznaczono Itac Professional, jak np. IFS czy BRC, wiążą się z drobiazgowymi audytami i koniecznością wdrożenia systemów kontroli, gdzie stosuje się protokół identyfikowalności produktu, które zapewniają pełen nadzór nad kolejnymi etapami przetwarzania produktu.

Nasz dział zakupów traktuje naszych dostawców jak partnerów, stosując się do Polityki Preferowanych Dostawców (PPS), która pozwala zagwarantować najwyższą jakość w miejscu pochodzenia produktu, zapewnić wysoki poziom usług oraz dostawę świeżych produktów. 

 

 

Być może zainteresuje Ciebie: Specjalizacja w zakresie migdałów i orzeszków ziemnych, od pól uprawnych po klienta końcowego

 

 

almond factory

Importaco Ingredients, nasz wyspecjalizowany zakład przetwórczy migdałów wolny od orzeszków ziemnych

 

Nasza specjalizacja w zakresie jakości opiera się głównie na naszym Centrum Technologicznym oraz akredytowanych laboratoriach zewnętrznych i własnych, specjalizujących się w orzechach. Nasze centrum technologiczne zostało wyposażone m.in. w laboratoria właściwości sensorycznych, chemiczne i mikrobiologiczne w celu zapewnienia najwyższej jakości rozwiązań oferowanych przez nas w branży spożywczej.

Szukasz dostawcy orzechów dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami i poinformuj nas o Twoich potrzebach lub jak możemy Ci pomóc.

 

 

guide-to-almondsPoznaj kompletny przewodnik po migdałach dla firm food service i przemysłu spożywczego.

POBIERZ

 

 

 

 

Źródła:
1 Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL). Understanding Food Safety | Facts and Background
FAO. Food Traceability Guidance. 
Food Safety Magazine. The Importance of Food Traceability

SUBSKRYBUJ

NASZ BLOG

SUBSKRYBUJ
Go to Top